Tillbaka

En del av skogens kretslopp

nordmark_1

Tallarna tornar upp sig på Martin Ljungs knabbe. Snart får de sällskap av bostadsområdet Brf Nejden, där arkitekterna Josefina Nordmark och Ida Wänstedt skapat ett helt koncept kring att ha naturen runt knuten.

– Det är en speciell plats, med fina naturkvalitéer som stora vackra träd, berg och stenar, berättar Josefina Nordmark, vd och arkitekt på Nordmark & Nordmark arkitekter.

När Luleå kommun gick ut med en markanvisningstävling för bostadsbygge i området Martin Ljungs knabbe visste hon och kollegan Ida Wänstedt direkt hur de skulle ta sig an uppgiften: på naturens villkor. Ordet nejd härstammar från ”nära” och symboliserar det Brf Nejden är – ett sätt att leva i gemenskap nära naturen.

– Det som gör det unikt är att det är väldigt platsanpassat – både i form av den arkitektoniska och estetiska utformningen, berättar Josefina Nordmark.

Det är en speciell plats, med fina naturkvalitéer som stora vackra träd,
berg och stenar

De cirka 50-60 lägenheterna som planeras vid “Knabben” ska skapa känslan av att de vuxit upp ur marken, som en del av skogens kretslopp. Det syns både i materialval – där trä dominerar – men även i färgerna som gifter sig med trädstammarna intill.

– Bebyggelsen är en naturlig förlängning av de bostäder som redan finns där, de ska vara i samma skala som enfamiljshusen i området, säger Ida Wänstedt, och fortsätter:
– Vi har även försökt placera de nya husen så att de vinklar sig bort från varandra istället för att låta dem stå på rad – på så sätt skapar vi gröna kilar mellan byggnaderna vilket ger en naturlig variation.

nordmark_2

Brf Nejden uppmanar till en hållbar livsstil.

Brf Nejden uppmanar till en hållbar livsstil – bland annat genom smarta lösningar för att ta hand om dagvatten.
– Vi använder oss av gröna tak, där man fördröjer dagvatten men också tar tillvara på det för bevattning och odling, säger Josefina Nordmark.

Hon menar att det är viktigt att se en bostad som något mer än det som sitter innanför väggarna.
– Det är även det som är utanför huset – i det här fallet vill vi bevara så mycket som möjligt av naturen och skapa mötesplatser i området. Vi har gjort små gårdar mellan husen där man kan odla, heja på grannar och sitta och grilla, berättar Josefina Nordmark.

Att leva i gemenskap nära naturen kan därmed bidra till en långsiktig hållbarhet – där Nejden blir en självklar del av “Knabben” i flera år framöver.

– Om man bygger hus som folk bryr sig om så kommer de att stå sig länge, avslutar Ida Wänstedt.

Tillbaka